Tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, które dostarcza Klientów

Audyty i analizy stron internetowych dla instytucji publicznych

Audyty stron internetowych instytucji publicznychJeśli masz przygotować zapytanie o audyt lub analizę strony internetowej instytucji publicznej, to ten artykuł i oferta są dla Ciebie.

W tym artykule wyjaśnimy między innymi:

 • jakie elementy i dlaczego powinna zawierać analiza witryny instytucji publicznej?
 • czego i z jakich powodów nie należy umieszczać w zleceniu?
 • pod jakimi kątami jest sens analizować stronę: wyglądu i wygody użytkowania, funkcjonalności, bezpieczeństwa, dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprawności innych wersji językowych, zgodności ze standardami, możliwości marketingowych itp.

Jeśli przygotowujesz zapytanie ofertowe w imieniu instytucji publicznej, możesz wykorzystać (w tym bezpośrednio skopiować) całość lub fragmenty tego artykułu - legalnie, bezpłatnie i bezterminowo.

Możesz także bezpośrednio pobrać wzór zapytania ofertowego w formacie Worda (plik doc) lub formacie OpenOffice Writer (plik odt). Szczegółowe omówienie zawartości pliku znajduje się poniżej.

Po zapoznaniu się z treściami zachęcamy do kontaktu (tel. 513 499 352 w godzinach 12:00 - 18:00 dni powszednich), zadawania pytań i - oczywiście - przesłania do nas zapytania ofertowego o wykonanie audytu na adres: biuro@sukcesstrony.pl

Zapraszamy do lektury.

Przygotowaliśmy także osobną ofertę audytów dla firm i osób prywatnych.

Treści zawarte w tym artykule są szczególnie przydatne dla: szkoły, przedszkola, liceum, uniwersytetu, jednostki policji, straży pożarnej, starostwa, gminy, powiatu, miasta, dowolnego urzędu, biblioteki, ośrodka zdrowia, szpitala, pogotowia, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, muzeów, samorządów, organów podatkowych, instytucji rządowych i państwowych, schroniska dla zwierząt i wszelkich innych instytucji publicznych.

Co powinien zawierać audyt strony internetowej?

Zapytanie o audyt powinno najpierw określać, dlaczego jest on wykonywany. Najczęściej powód wykonywania analizy to:

 • sprawdzenie, czy obecna strona internetowa wymaga usprawnienia (jeśli tak, to jakiego) lub całkowitej zmiany,
 • przygotowanie wytycznych i wymagań do przyszłego zapytania ofertowego o stworzenie nowej strony internetowej, z uwzględnieniem wymagań narzucanych przez dotychczasową stronę (np. konieczność przeniesienia treści do nowego systemu),
 • zweryfikowanie, czy nowa, ukończona właśnie witryna, została poprawnie wykonana,
 • sprawdzenie, czy witryna padła ofiarą włamania (ataku hackerskiego), czy jest obecnie odpowiednio zabezpieczona i podanie, jakie są dalsze rekomendacje.

W praktyce niezależnie od tego, który z powyższych celów chcemy osiągnąć, zakres audytu będzie podobny: trzeba dogłębnie zbadać elementy obecnego systemu i sprawdzić je pod kątem możliwych usprawnień, bezpieczeństwa, wygody użytkowania i ewentualnej propozycji zbudowania strony od nowa.

Wykonawca powinien wyszczególnić, jakie z analizowanych elementów są dobre, złe, wymagają usprawnienia lub brakuje ich na witrynie.

Audyt powinien zawierać:

 1. opis wpływu błędów w kodzie programistycznym strony na jej wyświetlanie na wielu przeglądarkach i urządzeniach, a także na pozycjonowanie (czyli marketing) w wyszukiwarce Google,
 2. analizę poprawności dostosowania witryny do urządzeń przenośnych (telefony, tablety),
 3. analizę czasu ładowania witryny i opis elementów spowalniających wraz z zaleceniami przyspieszeń,
 4. spersonalizowane zalecenia marketingowe i techniczne wraz z objaśnieniami (np. newsletter, autoresponder, rozkład elementów strony, technologia mikrodanych i mikroformatów, technologie AMP i RSS oraz inne - ważne tu jest doświadczenie wykonawcy, bowiem nie ma ścisłych reguł do tych elementów się odnoszących),
 5. analizę statystyk odwiedzin, prowadzącą do określenia wniosków z zachowania internautów na stronie; analiza powinna dać jasne odpowiedzi na pytania takie jak:
  - które treści najczęściej powodują opuszczenie strony przez internautów i czy na skutek uzyskania przez nich poszukiwanych informacji, czy na skutek nieznalezienia tych informacji,
  - jak rozkłada się czas spędzony na podstronach witryny i czy sygnalizuje on jakieś problemy z obecną treścią,
  - jak często użytkownicy widzą stronę "404 strony nie znaleziono" i na skutek jakich błędów w witrynie,
  - jakie wyrażenia są szukane w wyszukiwarce wewnętrznej witryny,
  - jak często użytkownicy oglądają tylko jedną podstronę witryny, następnie ją opuszczając, co należy połączyć z analizą innych współczynników w celu określenia słabych i mocnych aspektów treści witryny,
 6. weryfikację poprawnego wdrożenia statystyk odwiedzin Google Analytics, poprawnego podłączenia witryny pod usługę Google Search Console (w niej firma Google zgłasza ewentualne problemy ze stroną), poprawnego podłączenia mapy XML witryny (mapa XML przekazuje firmie Google listę wszystkich podstron witryny), poprawnego wdrożenia przekierowania adresów strony z przedrostkiem "www.",
 7. określenie poprawności użycia zabezpieczenia w postaci certyfikatu SSL dla witryny (zielona kłódka obok adresu strony w przeglądarce),
 8. określenie wpływu zmian wprowadzanych w wyszukiwarce Google na ruch na witrynie,
 9. weryfikację, czy witryna otrzymała od wyszukiwarki Google karę nałożoną ręcznie przez jej pracownika lub czy strona widnieje w bazach witryn niebezpiecznych,
 10. sprawdzenie poprawności używania nagłówków i obrazów na stronach pod kątem pozycjonowania (czyli zajmowania wysokich pozycji w wyszukiwarce Google),
 11. wymienienie zalet i wad stosowanego systemu zarządzania witryną, w porównaniu do innych dostępnych na rynku rozwiązań,
 12. subiektywną ocenę rozkładu treści i jej podziału na działy w zakresie wygody użytkowania (tzw. użyteczność),
 13. ocenę tzw. dostępności witryny, czyli jej dostosowania do używania przez osoby niepełnosprawne,
 14. określenie priorytetów i istotności znalezionych problemów,
 15. zalecenie ogólne co do sensowności poprawy lub budowy nowej witryny,
 16. wnioski z rozmów przeprowadzonych z pracownikami obsługującymi witrynę, którzy otrzymują na bieżąco uwagi od użytkowników,
 17. konkretne propozycje rozwiązań i usprawnień wedle inwencji i doświadczenia wykonawcy audytu, z preferowanym poparciem zaleceń danymi liczbowymi,
 18. analizę poprawności wdrożenia wersji witryny w innych językach,
 19. w przypadku wdrażania nowej wersji witryny lub jej poprawiania: wykonanie weryfikacji poprawności wdrożenia rozwiązań, które zostaną zalecone w raporcie z audytu,
 20. w przypadku wdrażania nowej wersji witryny: orientacyjny spis standardów technicznych, jakie zgodnie z prawem musi spełniać strona internetowa (np. zgodnie z prawem Unii Europsejskiej, wszystkie witryny instytucji publicznych muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.0 poziom AA),
 21. w przypadku wdrażania nowej wersji witryny: zalecenia w sprawie przenoszenia treści z obecnego systemu do nowego (w tym określenie faktycznych możliwości technicznych oraz opinie związane z możliwością realizacji w zgodzie z prawami autorskimi obecnej witryny),
 22. w przypadku wdrażania nowej wersji witryny: przygotowanie konkretnego zestawienia sugerowanej treści wymagań do przyszłego zapytania ofertowego o stworzenie witryny.

Analizie należy poddać każdy rodzaj podstron. Osobnym rodzajem zapewne (zależnie od używanego systemu zarządzania stroną) jest: aktualność, stała podstrona informacyjna, spis aktualności, strona główna, kategorie aktualności. Audyt powinien objąć strony reprezentatywne, zaś ze względów praktycznych nie może objąć każdej istniejącej podstrony serwisu, z wyjątkiem elementów, które dotyczą wyciągania wniosków np. na temat najczęściej opuszczanych podstron.

Czego nie powinien zawierać audyt?

Z naszego wieloletniego doświadczenia między innymi w zapytaniach o audyt witryny głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że instytucje państwowe często tworzą zapytania ofertowe przez proste zebranie wszystkich rodzajów testów, jakie znajdą w Internecie lub jakie doradzą im firmy, z którymi prowadzą rozmowy.

Jest to błąd, ponieważ jeśli wpiszemy wszystkie możliwe do wykonania testy do jednego zapytania, to praktycznie uniemożliwimy złożenie ofert przez zainteresowane firmy, ponieważ nie specjalizują się one w każdym istniejącym teście strony internetowej.

Często jesteśmy informowani, że takie zapytania nie otrzymują ani jednej oferty wykonania.

Konkretnie, najczęstszym błędem jest dodawanie do audytu techniczno-marketingowego, którego orientacyjny zakres podaliśmy powyżej, wymogu przeprowadzenia testów na określonej liczbie użytkowników, z czego mają być wyciągnięte wnioski. Analizę techniczno-marketingową wykona wiele firm, natomiast bazę użytkowników obiektywnych, niezwiązanych z wykonawcą, posiadają zazwyczaj tylko instytuty naukowe zbliżone do nauk socjologicznych. Żadna znana nam firma informatyczna nie posiada bazy typowych użytkowników, którzy gotowi są wykonywać testy np. wygody używania strony internetowej. W dodatku firmy informatyczne nie są wykwalifikowane w przeprowadzaniu wywiadów, obserwacji i eksperymentów, a także wyciąganiu wniosków z badań socjologicznych.

Badania na użytkownikach należy albo całkowicie wykluczyć z zapytania, albo zrealizować w formie osobnego zapytania, kierowanego do instytutów badawczych. W innym przypadku liczba otrzymanych przez Państwa ofert będzie drastycznie zaniżona, a bardzo możliwe, że zerowa.

Mogą Państwo natomiast zwrócić się do wykonawcy audytu o przedstawienie subiektywnych opinii na temat używania serwisu - to zawarliśmy w powyższej liście.

Podobną kwestią jest wykonywanie badań zabezpieczeń systemów informatycznych. Wniosek o przeprowadzenie tzw. testów penetracyjnych (prób włamania się do systemu informatycznego) został zamieszczony między innymi w zapytaniu do naszej firmy od Komendy Głównej Policji w Warszawie. Ponownie, firmy informatyczne wykonujące strony internetowe i promujące je marketingiem praktycznie nigdy nie zajmują się wykonywaniem prób włamań do systemów. Chociaż wiedza, jak zabezpieczyć system, jest im zazwyczaj znana, to samo wykonywanie prób włamań leży poza kompetencjami znakomitej większości firm. Jest to bowiem domena firm zajmujących się wyłącznie bezpieczeństwem.

Dodatkowo wskazujemy na fakt, że strona internetowa stanowi tylko pewną część systemu informatycznego. Testy penetracyjne obejmują zazwyczaj także próby włamu w inny sposób na serwer (np. przez usługę FTP, błędy w konfiguracji serwera, nieaktualne oprogramowanie, systemy DNS, łatwe do odgadnięcia hasła, czy ataki socjotechniczne).

Testy zabezpieczeń powinny więc być wykonywane przez ekspertów bezpieczeństwa, a nie przez firmy tworzące strony internetowe. W tym przypadku także zalecamy wykluczenie tego elementu z zapytania o audyt i ewentualne wykonanie osobnego zapytania dotyczącego testu zabezpieczeń systemu informatycznego. W Polsce istnieją profesjonalne firmy o takiej specjalizacji.

Audyt nie powinien także obejmować wycen napraw - jest to pole na przygotowanie odrębnego zapytania ofertowego.

Wreszcie, audyt skierowany do firmy informatycznej nie może zawierać jako wymogu testowania zgodności witryny z przepisami prawa. Audyty prawne wykonują kancelarie prawne, a nie firmy informatyczne. Wykonawca analizy może natomiast (bez konsekwencji prawnych) wskazać znane mu wymogi i przepisy prawa, które obejmują strony internetowe dla instytucji publicznych, co uwzględniliśmy w powyższym spisie.

Jeśli wykonawca audytu strony instytucji państwowej ma przygotować proponowaną treść wymagań do zapytania ofertowego o stworzenie nowej witryny w przyszłości, nie można oczekiwać od niego, że przygotuje całe zapytanie (bowiem w grę wchodzą także np. zapisy prawne, których firma informatyczna nie powinna sugerować). Nie można także oczekiwać, że zobowiąże się do opisywania systemów, które na moment wykonywania audytu nie są ostatecznie ustalone.

Przykładowo, jeśli w tracie wykonywania audytu lub po jego realizacji pojawi się u Państwa potrzeba wdrożenia zaawansowanej wyszukiwarki w witrynie, to nie należy oczekiwać od wykonawcy audytu opisania mechanizmu jej działania, bowiem system ten nie był znany wcześniej i wycena audytu nie obejmowała tworzenia specyfikacji technicznej takiego elementu. Mogą więc Państwo takie dodatkowe wymagania opisać we własnym zakresie lub uzgodnić ze zleceniobiorcą osobne wynagrodzenie za tą dodatkową pracę.

Cena i sugerowane kryteria wyboru wykonawcy

Audyty można wykonywać za 1 tysiąc zł, a można za 100 tysięcy zł.

Sugerujemy, by wybierać wykonawcę w oparciu o doświadczenie w analizowaniu tych konkretnych elementów, jakie znajdują się w Państwa zapytaniu ofertowym. Jednocześnie ważna jest wiarygodność wykonawcy - czy faktycznie rozmowa z nim i jego doświadczenie wskazuje, że dobrze zrozumie Państwa potrzeby, odpowie zrozumiałym językiem na wszystkie pytania i w raporcie przekaże odpowiedzi na nurtujące Państwa kwestie?

Jeśli zakres audytu jest duży, uzasadnia to wyższą wycenę, która w przypadku wymienionego powyżej zestawu może oscylować w okolicy 30 - 70 tys. zł.

Wzór zapytania ofertowego o audyt lub analizę strony internetowej

Mogą Państwo bezpośrednio pobrać wzór zapytania ofertowego w formacie Worda (plik doc) lub formacie OpenOffice Writer (plik odt), które dla Państwa przygotowaliśmy.

Ważne informacje kontaktowe

Pamiętaj, by wysłać do nas zapytanie ofertowe - chętnie przedstawimy naszą ofertę realizacji. Zapytania ofertowe, jak również dowolne pytania dotyczące wykonywania audytów, kieruj na nasz e-mail: biuro@sukcesstrony.pl lub skontaktuj się telefonicznie: 513 499 352 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00), bądź użyj poniższego formularza kontaktowego.

  Adres e-mail:

  Imię i nazwisko:

  Telefon:

  Adres audytowanej strony:

  Kiedy chcieliby Państwo rozpocząć realizację tego projektu:

  Prośba o przysłanie oferty lub dodatkowe informacje lub pytania:

  Aby dowiedzieć się, jak będziemy przetwarzać wysłane przez Ciebie dane osobowe, zobacz politykę prywatności w nowym oknie.

  Opcjonalnie możesz dołączyć pliki:

  Zdjęcie autora: Krzysztof Trynkiewicz - Manager pozycjonowania

  Autor: Krzysztof Trynkiewicz - Manager SEO w agencji Sukces Strony

  Manager pozycjonowania z 15-letnim doświadczeniem opartym na pracy przy kilkuset projektach, w tym międzynarodowych z ruchem powyżej 150 milionów miesięcznych użytkowników. Analityk sklepów internetowych, programista, autor publikacji prasowych, wywiadów w telewizji, radiu i prasie. Prelegent konferencji. Nadzorca systemu WordPress w Polsce. Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.